THÔNG TIN DỰ ÁN

Nằm trên tầng 2 toà Berriver, Elite Fitness Long Biên là địa chỉ tập luyện ưa thích và tin cậy của gần 2,000 hội viên trong hơn 2 năm qua.

MÔ TẢ DỰ ÁN

Với sứ mệnh trở thành nguồn cung cấp kiến thức và đào tạo tin cậy nhằm hướng tới sự kết hợp hài hoà giữa tập luyện thể thao, sức khoẻ, hạnh phúc và yếu tố cộng đồng, và nhờ đó mọi thành viên có thể vững vàng và kiên định hơn trước những thử thách trong cuộc sống. Trong thời gian tới,  Elite Fitness Long Biên hứa hẹn sẽ là địa điểm CLB thể thao tuyệt vời dành cho cộng đồng đam mê tập luyện nói chung và Long Biên nói riêng,

thiet-ke-phong-gym-elite-fitness-long-bien-0

thiet-ke-phong-gym-elite-fitness-long-bien-1

thiet-ke-phong-gym-elite-fitness-long-bien-2

thiet-ke-phong-gym-elite-fitness-long-bien-3

thiet-ke-phong-gym-elite-fitness-long-bien-4

thiet-ke-phong-gym-elite-fitness-long-bien-5

thiet-ke-phong-gym-elite-fitness-long-bien-6

thiet-ke-phong-gym-elite-fitness-long-bien-7

thiet-ke-phong-gym-elite-fitness-long-bien-9

thiet-ke-phong-gym-elite-fitness-long-bien-33

thiet-ke-phong-gym-elite-fitness-long-bien-34

thiet-ke-phong-gym-elite-fitness-long-bien-8

thiet-ke-phong-gym-elite-fitness-long-bien-10

thiet-ke-phong-gym-elite-fitness-long-bien-11

thiet-ke-phong-gym-elite-fitness-long-bien-12

thiet-ke-phong-gym-elite-fitness-long-bien-13

thiet-ke-phong-gym-elite-fitness-long-bien-14

thiet-ke-phong-gym-elite-fitness-long-bien-15

thiet-ke-phong-gym-elite-fitness-long-bien-16

thiet-ke-phong-gym-elite-fitness-long-bien-17

thiet-ke-phong-gym-elite-fitness-long-bien-18

thiet-ke-phong-gym-elite-fitness-long-bien-19

thiet-ke-phong-gym-elite-fitness-long-bien-19

thiet-ke-phong-gym-elite-fitness-long-bien-21

thiet-ke-phong-gym-elite-fitness-long-bien-22

thiet-ke-phong-gym-elite-fitness-long-bien-23

thiet-ke-phong-gym-elite-fitness-long-bien-24

thiet-ke-phong-gym-elite-fitness-long-bien-25

thiet-ke-phong-gym-elite-fitness-long-bien-26

thiet-ke-phong-gym-elite-fitness-long-bien-27

thiet-ke-phong-gym-elite-fitness-long-bien-28

thiet-ke-phong-gym-elite-fitness-long-bien-29

thiet-ke-phong-gym-elite-fitness-long-bien-30

thiet-ke-phong-gym-elite-fitness-long-bien-31

thiet-ke-phong-gym-elite-fitness-long-bien-32

thiet-ke-phong-gym-elite-fitness-long-bien-35

thiet-ke-phong-gym-elite-fitness-long-bien-36

thiet-ke-phong-gym-elite-fitness-long-bien-37

thiet-ke-phong-gym-elite-fitness-long-bien-38

thiet-ke-phong-gym-elite-fitness-long-bien-39

thiet-ke-phong-gym-elite-fitness-long-bien-40

thiet-ke-phong-gym-elite-fitness-long-bien-41

thiet-ke-phong-gym-elite-fitness-long-bien-42

thiet-ke-phong-gym-elite-fitness-long-bien-43

thiet-ke-phong-gym-elite-fitness-long-bien-44

thiet-ke-phong-gym-elite-fitness-long-bien-45

thiet-ke-phong-gym-elite-fitness-long-bien-46

thiet-ke-phong-gym-elite-fitness-long-bien-47

thiet-ke-phong-gym-elite-fitness-long-bien-48

thiet-ke-phong-gym-elite-fitness-long-bien-49

thiet-ke-phong-gym-elite-fitness-long-bien-50